link here  | |  tools  |  share:
photo size: medium 640 new

manhhai
recent  |  interesting  |  random  |  favorites  |  contacts  |  sets  |  tags:  

Lễ nhậm chức Nhiệm kỳ 2 (1971-1975) của TT Nguyễn Văn Thiệu (ngày 31-10-1971)

loaded 4 / 6 - 50%