link here  | |  tools  |  share:
photo size: medium 640 new

manhhai
recent  |  interesting  |  random  |  favorites  |  contacts  |  sets  |  tags:  

Lễ xuất phát Chiến dịch Quyết Chiến Thắng, ngày 5/11/1968 trước Tòa Đô Chánh

loaded 4 / 16 - 25%