link here  | |  tools  |  share:
photo size: medium 640 new

bthanhthuy.dts
recent  |  interesting  |  random  |  favorites  |  contacts  |  sets  |  tags:  
Mô hình nến Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm): Chiến thuật & Ứng dụng Kỹ thuật© All Rights Reserved
Taken on: January 28, 2021
Stats: 5 views